Stord Idrettslag

Fotballbanar

 

STORD STADION

 
 
Stord Stadion er heimebanen for Stord sitt A-lag i fotball. I tillegg er det eit komplett friidrettsanlegg. 

Klikk her for kart
 
 
 

VIKAHAUGANE KUNSTGRAS

 
 
Vikahaugane Kunstgras er Stord sitt hoved-treningsfelt. Anlegget vert og nytta til turneringar, til dømes Puttefestivalen og Handballfestivalen. 

Klikk her for kart
 
 
 

HYSTADBANEN

 
 
 
Hystadbanen er ein av Stord sine treningsbanar for dei yngste utøverane i Hystad-området. 

Klikk her for kart
 
 
 

ÅSBANEN 

 
 
Åsbanen er ein 60 x 40 meter kunstgrasbane med ballbinge i tilknytning til banen. Banen vert ferdigstilt i 2013. 

Klikk her for kart
 
 
 

LANGELANDSBANEN

 
 
Langelandsbanen ligg like ved Langeland Barneskule. Det er en kunstgrasbane i full spelestorleik som vert nytta av yngre utøvarar i fotballgruppa. Anlegget stod ferdig i 2012. Her er det også planar om å setja opp eit garderobe-anlegg i løpet av 2014.  

Klikk her for kart  
 
 
 

NORDBYGDOBANEN

 
 
Nordbygdo-banen ligg rett ved Nordbygdo Ungdomsskule. Kunstgrasbanen er 60 x 40 meter og fungerer som en god treningsarena for våre minste utøvarar.

Klikk her for kart