Stord Idrettslag

Årsmøtet 2017 Stord IL

Årsmøtet i Hovedaget ble holdt 30. mars.

Flott at mange stilte, var over 60 stk som samlet seg i Idrettstova på Vikahaugane.

Gruppene drives på en god og forsvarlig måte komer det fram fra årsmeldingen. Klubben driftes med overskudd.

Ordstyrer Lars Mugaas loste forsamlingen stødig og fort gjennom årsmøtet.

På årsmøte takket Arve Havnerås og Lars Eik Breirem for seg i Hovedstyret, inn kom Kjartan Grov og Marie Kalve Lindgård(Ungdoms representant).

Nytt styre for 2017 ble da slik: Leder Nina Sleen, Nestleder Torger M. Tvedten, Øyvind Kyvik, Barbro Grov, Kjartan Grov og Marie Kalve Lindgård.

 

Dette som er det øverste organet i en idrettsforening. Her endringer blir vedtatt etc.

2 saker ble lagt fram, og begge ble enstemmg vedtatt.

1. Endring av vedtekter, slik at de er oppdatert til den nyeste versjone fra NIF

2. Stord HK, går tilbake til sine røtter og slås sammen med Handballgruppen i Stord IL, igjen.

Dvs at da er det 3 lag som er i allianse med Stord IL, Fotballgruppen, Orientering og svømming.

 

Var også tid for utmerkelser til personer som gruppene har meldt inn, som bør få en liten oppmerksomhet.

Denne flotte gjengen fikk bronsemerke

 Fra venstre: Eva Litlabø, Richard Juvik, Dag VIdar Nordhus, Rune Loftheim, Roy Sverre Amundsen, Endre Bjørn Ladehaug, Aksel Sæther, Per Øystein Kannelønning, Turid Vedal, Øyvind Løken og Johanne T. Malme.

Holger Iversen, Sigbjørn Almås og Håkon Vestbøstad, fikk også bronsemerke, men var ikke tilstede.

 

 Dise 3 fikk sølvmerket 

Sølvmerket:

Fra venstre: Arve Havnerås, Svein Andersland og Anne Marie Nyhammer

 

2 flotte gullgutter

 

Åge Bjelland og Øyvind Epland fikk hedersmerke i gull for sin innsats gjennom mange år.

 

Tom Erling Kårbø påskjønning fra Hovedlagets leder Nina Sleen

Siste mann som ble trekt fram var Tom Erling Kårbø. Som gjennom sine gode prestasjoner, fikk en påskjønnelse fra Hovedlaet. et bidrag til videre satsing. Tom Erling deltok i Em på 3000 m hinder.