Stord Idrettslag

Årsmøtet for 2020 avholdt

 

 

Da var årsmøtet for 2020 gjennomført.

Ble gjennomført som en kombinasjon av fysiskt møte og på Teams.

Her kan en lese den signerte raporten.

 

Signert protokoll etter årsmøte for 2020

 

Mvh.

 

Styret