Stord Idrettslag

Organisering i Stord IL

 

Hovudstyret til Stord IL består av leiar, nestleiar, fire styremedlem og eit varamedlem. Under hovudstyret finn me administrasjon, eit kontrollutval og valkomité, samt dei seks undergruppene: Handball, Turn, Ski, Skeiser og Volleyball. Undergruppene har eigne styre som rapporterer til hovudstyret og årsmøtet i Hovedlaget.

Stord IL er organisert som eit allianse-idrettslag. Dette inneber at me har tre idrettslag som er i allianse med oss; Stord Fotball, Stord Orientering og Stord Symjing. Handball Elite som tidlegare var i allianse med Stord IL, ble slått saman med Handballgruppa igjen etter årsmøtet i 2017.

Last ned organisasjonskartet i .pdf her