Stord Idrettslag

Statuttar for Stipend

Her er hva som ble fattet 15. mars 2016, på styremøtet til Stord IL.

 

Idrettslaget ynskjer statutter for kven som kan få stipend og for kva.

Etter ein diskusjon der alder, tidlegare stipend, prestasjon, hyppighet og idrettslagets okonomi var hovedpunkt, kom styret fram til følgjande:

 

- Utøvar må vær fylt 16 år.

- Deltatt i landskamp for lagidrett, eller delteke i internasjonalt meisterskap for       individuelle idrettar.

- Stipend blir gitt som ei personleg gåve til utøvar.

- Stipend blir gitt som ein eingongssum på kr 5000.-

 

Er undergruppene som tar ansvar for å søkje for sine utøvarar.

 

Styret i Stord IL

15.03.16