Stord Idrettslag

Vellykket 100 år feiring

I anledning 100 år jubilet til vår gode smarbeidspartner gjennom mange år, Kværner, arrangerte Stord IL middag for de ansatte.

Festmiddagen ble avholdt i Nyehallen på Vikahaugane lørdag 17. august.

Et stort arrangement, men vi viste at vi kan ta imot slike utfordringer. Fantastisk at vi klarte å servere neste 700 personer, slik at alle fikk varm mat.

Over 150 personer fra Stord IL var på dugnad i forkant, under og i etterkant av arrangementet.

Vi rigget til, serverte mat og drikke, hadde vakter og vi rigget ned på søndagen.

 

Takk til mange.

Vest Lydservice for lyd og bilde.

God mat ble levert av Vest Catering

Duker, servietter etc fra Norengros

Og selvfølgelig Ole Bergesen for at han lagde et godt program for gjestene, og gav oss masse hjelp og gode innspill.

Takk til alle i idrettslaget som stilte opp, slik at vi klarte å gjennomføre, og levere det som Kværner ønsket.

 

Takk også til Kværner for oppdraget, vi tar gjerne utfordringen igjen.

 

 

 

Årsmøtet i Stord IL for 2018

Torsdag 4. april, 2019, ble årsmøtet for 2018 gjennomført i Idrettstova på Vikahaugane. Kun 13 frammøtte.

Sittende styreleder Nina Sleen ønsket velkommen.

Magne Jostein Mikkelsson ble valgt til ordstyrer og Anne SIssel Muggas ble valgt til å skrive referat.

Henning Nordfonn og Runar Øvrebø fikk gleden av å signere på protokollen fra årsmøtet i etterkant.

 

Var ingen kommentarer på innkallingen og dagsordnen.

 

Årmeldingen fra Hovedstyret, ble godkjent med noen få kommentarer. Disse kommentarene blir tatt med i versjonen av Årsberetningen som blir lagtut på nettet i etterkant.

 

Årsmeldinegen fra gruppen i Stord IL ble også godkjendte.

Årsmeldingene fra gruppene som er i allianse med hovedlaget, ble tatt til etterretning, siden de hadde blitt godkjendte på årsmøtene i de respektive grupper.

 

Årsregnskapet fra Hovedlaget, der undergruppene er tatt med ble også godkjendt, sammen med budsjettt for 2019.

Var kommet inn ett forslag til årsmøtet, og det var lagt fram fra styret i hovedlaget.

Styret sitt framlegg om følgene visjon(motto/slagord) for hele Stord IL. "Idrettsglede hele livet" Ble godkjendt uten innvendinger.

Kontingenten for 2020, ble godkjent. Dvs at den blir uforandret.

          350,-kr for voksne medlemmer over 16 år

          300,-kr for ungdom under 16 år

          100,-kr for born under 6 år

 

Lederene for gruppestyrene for 2019 ble godkjendte.

Gruppelederene for 2019:

          Handball – Aksel Sæter

          Ski – Odd Stuve Rommetveit

          Turn – Jon Erik Kvalnes

          Volleyball – Svein Andersland

          Friidrett – Runar Øvrebø

          Skeiser – Henning Nordfonn

 

Allianselaga sine ledre for 2019 er:

          Stord Fotball – Skjalg Myklebust

          Stord Orientering – Irinja Almås

          Stord Symjing – Vanja Storetvedt

 

Valgkommiteen sin innstilling for styret i hovedlaget ble enstemmig godkjent uten motkandidater.

Styret for 2019 ser dermed slik ut:

Leiar  - Roy Sverre Amundsen                              2 år          

Nestleiar – Torger M Tvedten                               2 år                          

Styremedlem – Kjartan Grov                                2 år

Styremedlem – Terje Aas                                     Ikkje på val

Styremedlem /sekretær – Anne Sissel Mugaas       Ikkje på val

Styremedlem unge –                                           1 år

Ikkje fått tak i kandidat, hovudlaget får oppdraget med å få på plass ein kandidat innan ein månad. Alder 18 – 26 år

 

Styreleder Nina H. Sleen takkat Oda Kyvik Skard for innsatsen i styret.

Daglig leder takket svtroppende leder Sleen for sitt bidrag, så langt, i idrettslaget.

 

Som tradisjoen tro ble det utlevert hedersmerker på årsmøtet. 

 

Terje Almås – skeisegruppa, ble tildelt hedersmerke i bronse.

Ulf Bloch – friidrettsgruppa, ble tildelt hedersmerke i bronse.

Leif Magne Malme – symjegruppa, ble tildelt hedersmerke i bronse.

Håvard Tvedten – handballgruppa, ble tildelt hedersmerke i bronse..

Onar Westerheim – skeisegruppa, ble tildelt hedersmerke i sølv.

Bjørg Grov – turngruppa, ble tildelt hedersmerke i gull.

Nina Hovland Sleen – fotballgruppa/hovudstyret, ble tildelt hedersmerke i gull.

 

Vel fortjent.

 

 

Nina H. Sleen takket for frammøtet og ønskte alle vel hjem.

 

Sakspapirer til Årsmøtet 4. april

Stord IL, Hovedlaget avholder årsmøte for 2018  

 

Tid: Torsdag 4. april kl 18.00

Sted: Idrettstova på Vikahaugane

 

Her er sakspapirene.

 

Årsmelding SIL 2018 

 

Utgaven i papirform, vil være tilgjengelig fra torsdag 28.03.19.

Disse legges ut ved resepsjonen i 1. etasje i Adminbygget på Vikahaugane.

 

Vel møtt.

 

Mvh.

 

Styret

Bytt kraftavtale, støtt Stord IL

Vel du som ny straumkunde Idrettsstraum gjennom Bytt & Støtt, gir Haugaland Kraft 400 kroner på toppen av dei midlane de allereie støtter med.

På denne måten hjelper du Stord IL direkte ved å teikne straumavtale med Haugaland Kraft.

Årleg støtte til Stord IL

I tillegg til eingangssummen på 400 kroner for nye straumkundar, gir me 200 kroner årleg til Stord IL for kvart medlem som har teikna Idrettsstraum-abonnement hos oss.

Midlene som kommer inn her går til arbeidet med å gi barn og unge i hele idrettslaget trygge og gode rammer innen idretten. Vi ønsker å kunne holde treningsavgiftene lavest mulig, slik at flere kan være med.

 

Slik gjør du

https://byttogstott.no/

  1. Først vel du at du vil støtta Stord IL
  2. Så fyller du ut skjemaet
  3. No får du lokal straum frå Haugaland Kraft, og du støtter Stord IL med 400 kroner som ny straumkunde, pluss 200 kroner årleg.

 

Haugaland Kraft er din lokale kraftleverandør, og derfor støtter de også lokale lag og organisasjoner.

Årsmøter/Årlige møter i Stord IL

Årsmøter i Stord IL 2019

  

Her er datoene for årsmøtene/årlige møtene i Stord IL 2019.

Hovedlaget og undergruppene.

Ski                  Mandag 18.02.19 kl 19.00      Advokatane i Borgen på Heiane

Svømming      Onsdag  20.02.19 kl 19.00      Idrettstova, på Vikahaugane

Friidrett           Torsdag  21.02.19  kl.20.00     Idrettstova, på Vikahaugane

Handball         Mandag 04.03.19 kl 19.00       Idrettstova på Vikahaugane

Skøyter          Mandag 04 .03.19  kl 19.00     Yrkesskulen på Vabakkjen

Orientering      Tirsdag 05.03.19  kl 18.00      Konferansesalen på Vikahaugane

Volleyball        Tirsdag 05.03.19  kl 19.00      Idrettstova, på Vikahaugane

Turn                Onsdag 06.03.19  kl 18.00     Idrettstova, på Vikahaugane

Fotball             Torsdag 28.03.19 kl 18.00     Fotballstova, ved kunstgressbanen

            

 

Hovedlaget         torsdag   04.04.19           kl 18.00-20.00   Idrettstova

 

Minner om at saker til årsmøte til Hovedlaget må være styret i hende senest 10. mars. Slik at styret kan få behandlet innkomne saker, og komme med sin innstilling til årsmøtet.

Sakspapirer for hovedlaget vil bli lagt ut her på nettet, samt ved resepsjonen i adminbygget på Vikahaugane, senest 1 uke før møtet.

Sendes Nina på : sleennina@gmail.com

Årsmøte for 2017 Stord IL

Var 17 stk som samlet seg i Idrettstova på Vikahaugane.

Ordstyrer Magne Jostein Mikkelson loste forsamlingen stødig og fort gjennom årsmøtet.

På årsmøte takket Barbro Grov, Øyvind Kyvik og Marie Kalve Lindgård for seg i Hovedstyret, inn kom Anne Sissel Mugaas, Terje Aas og Oda Kyvik Skard(Ungdoms representant).

Nytt styre for 2018 ble da slik: Leder Nina Sleen, Nestleder Torger M. Tvedten, Terje Aas, Anne Sissel Mugaas, Kjartan Grov og Oda kyvik Skard.

Gruppene drives fortsatt på en god og forsvarlig måte kommer det fram fra årsmeldingen.Og alle gruppenes regnskap ble godkjente. 

Klubben driftes med overskudd. 

 

Heder og ære ble det også tid til.

Ble delt ut hedersmerker til:

Bronse:

Asle Skulstad, Pernille Epland, Øyvind Mellomstrand, Atle Nilsen, Brita Havnerås, Ralf Teetzmann, Monica Litlanø, Lorents Kannelønning og Karl Henrik Gjerde.

Sølv:

Mona Christensen

Guld:

Henning Nilsen

 

Her er 3 av de som fikk bronsemerket.

Fra venstre:

Minoca Litalbø, Asle Skulstad og Pernille EplandBronsemerker

 

 

 

 

Sakspapirer til årsmøtet 12 april

Her er sakspapirer til årsmøtet 12 april.

 

Årsmøtet avholdes torsdag 12. april kl 18.00 i Idrettstova på Vikahaugane.

 

http://stordil.no/_extension/media/92/orig/Årsmelding%20SIL_2017_web.indd.pdf 

 

Papirutgaven ligger ved resepsjonen på Vikahaugane fra ettermiddagen torsdag 5. april.

 

Vel møtt.

 

Årsmøter i Stord IL 2018

Her er datoene for årsmøtene i Stord IL 2018.

Hovedlaget og undergruppene.

 

Svømming        15.02.18            kl 19.00-20.30   Idrettstova

Orientering       26.02.18            kl 18.00-20.00   Idrettstova

Ski                   26.02.18            kl 19.30-21.00   Adv Borgens kontorer, Heiane

Handball           27.02.18            kl 18.00-20.00   Idrettstova

Skeiser             28.02.18            kl 19.00-21.00   Idrettstova

Friidrett             01.03.18           kl 20.00-22.00   Idrettstova

Volleyball           01.03.18           kl 18.00-20.00   Møterom Gamlehallen

Turn                  06.03.18           kl 18.00-20.00   Idrettstova

Fotball               Utsatt               Ny info kommer

 

Hovedlaget         12.04.18            kl 18.00-20.00   Idrettstova

 

Minner om at saker til årsmøte til Hovedlaget må være styret i hende senest 20. mars pga påsken.

Sendes Nina på : sleennina@gmail.com

 

Vel møtt.

Gamle drakter blir som nye

 

Både fotballgruppen og handballgruppen i Stord Idrettslag ryddet i høst opp litt i skap og lager.

Dette gjorde at mye godt utstyr, blandt annet drakter, shortser og sokker kunne gis bort, istedenfor å kaste det.

Steinar Nordhus er da en god mann å kjenne.

Han kom opp på Vikahaugane, lastet bilen full med nærmere 12-15 store esker. Som han da kjørte over fjellet til Oslo.

Gjennom det Gambiske miljøet i Oslo, blei da dette sendt videre til den største byen i Gambia, Serekunda. Denne ligger litt vest for hovedstaden Banju

https://no.wikipedia.org/wiki/Serekunda

Ledaren er Musa Camara,han er koordinator og trenar for både voksne og ungar.

Steinar sier det er en veldig takknemelig gjeng som får draktar og utstyr som dei aldrig har hatt før.

Han vil forsøke å få til en ny sending til våren, så om det er noen som har utstyr være seg drakter, shortser etc ta kontakt med post@stordil.no så skal vi videreformidle kontakt.

Så nå kan Kværner, SKL, Bladet Sunnhordland, Sparebanken Vest, Apply, Advantec mm, bli lagt merke til andre steder enn Stord.  :-)

 

Vi er glade for at noen kan dra nytte av draktsett etc som vi fornyer i Idrettslaget, sier leder i Stord IL, Nina Sleen. 

Stord IL gamle drakter

Gratis foredrag med Per Sjøberg

Når: Torsdag 23 november
Tid: 16:30-17:30
Sted: Auditoriet i Stord Idrettspark

Per Sjøberg vil i temaet «Best når det gjeld», snakke om:
• Tips og øvelsar for korleis trene mentale dugleiker
• Korleis takle stress og få ut sin beste versjon i konkurransesituasjonen?
• Korleis takle motgang og manglande motivasjon?

Årsmøtet 2017 Stord IL

Årsmøtet i Hovedaget ble holdt 30. mars.

Flott at mange stilte, var over 60 stk som samlet seg i Idrettstova på Vikahaugane.

Gruppene drives på en god og forsvarlig måte komer det fram fra årsmeldingen. Klubben driftes med overskudd.

Ordstyrer Lars Mugaas loste forsamlingen stødig og fort gjennom årsmøtet.

På årsmøte takket Arve Havnerås og Lars Eik Breirem for seg i Hovedstyret, inn kom Kjartan Grov og Marie Kalve Lindgård(Ungdoms representant).

Nytt styre for 2017 ble da slik: Leder Nina Sleen, Nestleder Torger M. Tvedten, Øyvind Kyvik, Barbro Grov, Kjartan Grov og Marie Kalve Lindgård.

 

Dette som er det øverste organet i en idrettsforening. Her endringer blir vedtatt etc.

2 saker ble lagt fram, og begge ble enstemmg vedtatt.

1. Endring av vedtekter, slik at de er oppdatert til den nyeste versjone fra NIF

2. Stord HK, går tilbake til sine røtter og slås sammen med Handballgruppen i Stord IL, igjen.

Dvs at da er det 3 lag som er i allianse med Stord IL, Fotballgruppen, Orientering og svømming.

 

Var også tid for utmerkelser til personer som gruppene har meldt inn, som bør få en liten oppmerksomhet.

Denne flotte gjengen fikk bronsemerke

 Fra venstre: Eva Litlabø, Richard Juvik, Dag VIdar Nordhus, Rune Loftheim, Roy Sverre Amundsen, Endre Bjørn Ladehaug, Aksel Sæther, Per Øystein Kannelønning, Turid Vedal, Øyvind Løken og Johanne T. Malme.

Holger Iversen, Sigbjørn Almås og Håkon Vestbøstad, fikk også bronsemerke, men var ikke tilstede.

 

 Dise 3 fikk sølvmerket 

Sølvmerket:

Fra venstre: Arve Havnerås, Svein Andersland og Anne Marie Nyhammer

 

2 flotte gullgutter

 

Åge Bjelland og Øyvind Epland fikk hedersmerke i gull for sin innsats gjennom mange år.

 

Tom Erling Kårbø påskjønning fra Hovedlagets leder Nina Sleen

Siste mann som ble trekt fram var Tom Erling Kårbø. Som gjennom sine gode prestasjoner, fikk en påskjønnelse fra Hovedlaet. et bidrag til videre satsing. Tom Erling deltok i Em på 3000 m hinder.

 

Klart for Årsmøtet 2017

Her er sakspapirene til årsmøtet 30. mars kl 19.00 i Idrettstova på Vikahaugane.

På nettet:

Årsmelding Stord IL 2016

 

Årsmeldingen ligger for avhenting i papirformat, ved resepsjonen på Vikahaugane.

 

Vel møtt.

 

Mvh.

 

Styret.

Skøytebanen på Vikahaugane våren 2017

Åpningstidene på skøytebanen er:

ÅPENT FOR ALLE

Mandag 10.00-15.00   og  16.00.19.00

Tirsdag 10.00-.15.00       

Onsdag  10.00-15.00   og  16.00.19.00

Torsdag  10.00-15.00       

Fredag   10.00-.1500   og  16.00-19.00

Lørdag  12.00-18.00

Søndag  12.00-.19.00

 

For aktive:

Tirsdag 16.00  ---  Trening for aktive

Torsdag 16.00 ---  Trening for aktive

Lørdag  10.00-12.00  Trening for aktive

Søndag  10.00-12.00  Trening for aktive

 

 

Ingang til banen er gratis mellom kl 10.00 og 15.00 i ukedagene, må bookes på Margareth.Ottesen.Mjones@stord.kommune.no

Kiosken er open frå kl 16.00 til 19.00 desse dagane.

 

Er det snakk om skøyteleie, tar de kontakt med Jan Henriksen tlf. 95233616

Skøytene kostar kr. 40 pr. par

 

Velkommen.

 

PS! Skøytebanen kan bli stengt på kort varsel.

Sjekk været litt på www.pent.no

 

Mvh

Stord IL, Skøytegruppen

 

 

 

 

NETTSIDENE ER SPONSET OG UTVIKLET AV: