Stord Idrettslag

Sakspapirer til årsmøtet

Her er sakspapirene til årsmøtet til Hovedlaget torsdag 30 mars, kl 18.00 i Idrettstova.

 

 

ÅRSMELDING STORD IL 2022

 

 

Vel møtt.

Årsmøte Stord IL 2023

Gruppene har følgende datoer for sine møter

Dato Dag Klokke Gruppe  Sted
22. feb. Onsdag 1900 Skeiser Skøytebanen
22. feb. Onsdag 1930 Friidrett Idrettstova
6. mar. Mandag 1900 Ski Idrettstova
7. mar. Tirsdag 1800 Volleyball Idrettstova
8. mar. Onsdag 1800 Fotball Fotballstova
8. mar. Onsdag 1800 Orientering Idrettstova
15.mar Tirsdag 1900 Handball Handballkontoret
      Turn  
      Svømming  
         

 

 

Ekstraordinært årsmøte i Stord IL

Stord Allianseidrettslag kaller inn til ekstraordinært årsmøte

Dato: Torsdag 15. desember kl 19.00

Stad: Idrettstova, Stord Idrettspark

 

Sakspapirer sendes ut etter forespørsel, send epost til  bjorn@stordil.no

 

For styret, Roy Sverre Amundsen, leiar

Skøytebanen høst 2022

Opningstider for skeisebanen fra 21.11.22
På eige ansvar, ingen tilsynsvakt!
 
Mandag 16.00-20.00
Tirsdag: Trening Aktive
Onsdag 1600- 20.00
Torsdag: Trening Aktive
Fredag: 16.00 -20.00
Laurdag 12.00 - 18.00
Søndag: 12.00- 18.00
 
Inngang: Kr 30 per person.
Betaling på vipps: 88497 – Kiosk skeisebanen
Utleige av skeiser fra hylle i gang, betaling på vipps. Kr 50 per par. Pingvinar kr 30
Kiosken vil væra open nokre laurdagar og søndagar.
 
Skular og barnehagar på dagtid, ta kontakt med Edel Torsnes eller Bjørn Lindgård på epost:
edel.helen.torsnes@stord.kommune.no eller
bjorn@stordil.no

Årsmøtet for 2021 i Stord IL, Hovedlaget, mandag 28 mars

Da er sakspapirene til årsmøtet klare.

Dato: 28. mars

Sted: Idrettstova

Klokken: 18.00

 

ÅRSMELDING STORD IL 2021

 

Sakspaprirene kommer fra trykkeriet på torsdag, og kan da hentes i resepsjonen i admin-bygget på Vikahaugane

 

Vel møtt!

 

Mvh

Styret

Årsmøter 2022

Datoer for årsmøter i Stord IL

 

 

Mandag    22.02.22           Svømming           Kl 19.00  Idrettstova

Mandag    28.02.22           Skøyter               Kl 19.00  Skøytehuset

Mandag    07.03.22           Ski                      Kl 19.00  Heiane/Advokat Borgen

Tirsdag   08.03.22            Orientering          Kl 18.00  Idrettstova

Onsdag    09.03.22           Friidrett              Kl 20.00   Idrettstova

Torsdag   10.03.22            Fotball                 Kl 18.00  Fotballstova

Onsdag     16.03.22          Turn                    kl 18.00   Idrettstova

Onsdag    16.03.22           Handball              Kl 20.30  Handballkontoret

Onsdag    21.03.22           Volleyball             Kl 1800    Idrettstova

               

 

 

Mer informasjon på gruppenes hjemmesider og/eller på deres Facebook sider.

Med forbehold om endringer, både på møteform, tid og sted

 

Mandag  28.03.22            Hovedlaget        kl 18.00   Idrettstova

 

 

Frist for innkomne saker til Hovedlaget er satt til 14.03.22

Saksdokumentene til Hovedlagets møte vil være tilgjengelig senest en uke før møtet.

 

Vel møt.

Skøytebanen jul og nyttår 2021

Opningstider for Publikum på Skeisebanen Jul og Nyttår 2021
 
På eige ansvar, ingen tilsynsvakt.
 
Tirsdag 21: Kl 12-15
Onsdag 22: Kl 12-20
Torsdag 23: Kl 12-15
Fredag 24: Kl 12-15
Laurdag 25: Kl 12-18
Søndag 26: Kl 12-18
Mandag 27: Kl 12-20
Tirsdag 28: Kl 12-15
Onsdag 29: Kl 12-20
Torsdag 30: Kl 12-15
Fredag 31: Kl 12-18
Laurdag 01: Kl 12-18
Søndag 02: Kl 12-18
 
Inngang: Kr 30 per person.
 
Betaling på vipps: 88497 – Kiosk skeisebanen
 
Utleige av skeiser fra hylle i gang, betaling på vipps. Kr 50 per par.
Pingvinar kr 30.

Fritidskortet

Fritidskortet gjeld i fyrste omgang for hausten 2021 og våren 2022.

Målet med fritidskortordninga er at fleire barn og unge får delta i faste, organiserte aktivitetar. Fritidskortet skal være universelt, og for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år.

Føresette opprettar ein brukar på www.stord.aktiv-fritid.no og registrerer sitt born med personnummer. Dei kan da betala faktura direkte i portalen.

Er summen høgare enn 1000 kroner kan ein bli vidaresendt til nettbank eller VIPPS for å betala restbeløpet.

 

Det er mogleg å få refundert utgifter for aktivitetar i perioden 01.08.21-31.12.21 som de allereie har lagt ut for. Dette gjeld spesielt for dei som har sendt ut faktura for heile året i vår.

Framgangsmåten er den same som når ein betalar faktura, men ein hukar av for allereie betala faktura. Hugs å leggje ved kvittering.

Årsmøtet for 2020 avholdt

 

 

Da var årsmøtet for 2020 gjennomført.

Ble gjennomført som en kombinasjon av fysiskt møte og på Teams.

Her kan en lese den signerte raporten.

 

Signert protokoll etter årsmøte for 2020

 

Mvh.

 

Styret

Årsmøtet i Stord IL - endring av møteform

Kaller inn til digitalt årsmøte i Stord IL onsdag 14. april  kl 18.00.

Endrer fra tidligere annonsert vanlig møte.

 

Noen liker å være fysisk tilstede, så vi har åpnet opp for at inntil 10 stk personer kan møte fysisk i Auditoriet i Nyehallen. 

Først til mølla, påmelding til bjorn@stordil.no 

 

Møtet blir avholdt på Teams, følg denne linken under:

Klikk her for å bli med på møtet

Finn ut mer | Møtealternativer

 

Her er årsmeldingen, der sakslisten står på side 3.

Årsmelding Stord IL 2020.pdf   denne ligger også som trykksak i resepsjonen på Vikahaugane.

 

Spørsmål ang bruken av Teams eller årsmøtet generelt, ta kontakt på bjorn@stordil.no 

 

For Styret i Stord IL.

 

Bjørn Lindgård

 

www.stordil.no

Sakspapirer til årsmøtet for 2020 i Stord IL, onsdag 14 april

Årsmøtet i Stord IL, Hovedlaget er onsdag 14. april kl 18.00 i Idrettstova.

 

Vi følger med på utviklingen av koronaviruset. Så dette kan endre seg, både på møteform, tid og sted

 

 

Her et sakspapirene:

Årsmelding Stord IL 2020.pdf 

 

Papirformat er tilgjengelig fra onsdag 7. april, ligger ved resepsjonen i Nyehallen.

 

Mvh.

 

Styret

Årsmøtene for lagene og gruppene i Stord IL våren 2021

Datoer for årsmøter i Stord IL

 

Onsdag    17.02.21          Handball              Kl 20.00  Idrettstova

Mandag   22.02.21           Ski                      Kl 19.00  Idrettstova

Tirsdag    23.02.21           Friidrett               Kl 20.00  Idrettstova

Onsdag    24.02.21           Svømming           Kl 18.30  På Teams

https://join.skype.com/koSTQrglWkBu

 

Onsdag    24.02.21           Skøyter               Kl 19.00  Skøytehuset

Torsdag   25.02.21            Orientering          Kl 18.00  Idrettstova

Onsdag    10.03.21           Turn                    Kl 1800    Idrettstova

Onsdag    10.03.21           Volleyball             Kl 1800    Auditoriet

Torsdag   11.03.21            Fotball                 Kl 18.00  Fotballstova

 

Mer informasjon på gruppenes hjemmesider og/eller på deres Facebook sider.

Med forbehold om endringer, både på møteform, tid og sted

 

Onsdag    14.04.21            Hovedlaget        kl 18.00   Idrettstova

 

 

Frist for innkomne saker til Hovedlaget er satt til 22.03.21

Saksdokumentene til Hovedlagets møte vil være tilgjengelig senest en uke før møtet.

 

Vel møt.

Årsmøtet 2019

Minner om årsmøtet i Stord IL, onsdag 10. juni, kl 18.00 i Idrettstova.

 

Her er sakspapirene: Årsmelding 2019

 

Vil du ha papirformatet, så ligger det ved resepsjonen i adminbygget, i Nyehallen på Vikahaugane.

 

Vel møtt.

 

Ny dato for Årsmøtet i Stord IL

Årsmøte blir avholdt i Idrettstova onsdag 10. juni kl 18.00

Innkomne saker må sendes til styret senest 27. mai.

Sakspapirene er tilgjengelige fra 2. juni.

 

Vel møtt!       

 

Mvh.

Styret

 

Utsetter årsmøtet i Stord IL, hovedlaget

Stord IL, ser seg desverre nødt til å utsette årets årsmøte som skulle vært tirsdag 31. mars.

 

Ny dato ikke satt, da vi rett og slett må følge med hvordan situasjone i samfunnet utvikler seg.

 

Pt er det ikke å anbefale og samles mange mennesker i samme rom.

 

Oppdatering kommer.

 

 

Mvh.

 

Styret.

Stord stanser alle trening med øyeblikkelig virkning

 

Stord IL avlyser alle klubbens treninger for alle våre idretter med øyeblikkelig virkning. Etter at Regjeringen har stengt ned all idrett.

 

Som en stor samfunnsaktør er det viktig for Stord Idrettslag å ta et utvidet ansvar når det kommer til folkehelsen.
Stord IL, disponerer hallene på Vikahaugane og de, inkl styrkerommet, vil være stengt for all trening fra i dag torsdag kl 15.00 og inntil videre. I alle fall fram til torsdag 26. mars.
Lys på fotballbane og skøytebane vil heller ikke være på.

 

Dette etter at stat og kommune har satt igang de tiltakene som de har gjort. Som å stenge alle skoler og idrettsbygg.

 

Vi ber alle følge nøye med på utviklingen av situasjonen, og at alle følger rådene fra myndighetene og Stord Kommune.

 

Idrettsforbundet: - All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning

 

 

For ytterligere kommentarer ta kontakt:

Styreleder Roy Sverre Amundsen 992 25 785
Daglig leder Bjørn Lindgård 905 55 277

Koronavirus

Styret i Stord Idrettslag har onsdag 11. mars hatt møte der eit av punkta på saklista var utfordringa rundt Coronaviruset.
Styret vel å ta råda frå NIF og Norsk helseinstitutt på alvor vedrørande Corona viruset.
Idrettslaget vil fortløpande følgja råda som kjem frå NIF og underliggjande særforbund, dei statelege og kommunale instansane når det gjeld trening, kamper og arrangement i regi av Stord idrettslag og deira undergrupper.

 

• Treningane i alle gruppene blir avvika som normalt inntil ny beskjed er gitt. 
• Norges Handballforbund har bestemt at alle handballkamper barn, ungdom og seniorkampar opp til og med 3. div er avlyst. Slik at det er kun herrelaget i 2. div som skal spille kampar resten av sesongen. (2 div, 1. div og Rema1000 ligaen fortsetter å spille)
• Treningskampar for eks fotball går som normalt inntil ny beskjed er gitt
• Vi avventer utspill fra de andre gruppers særforbund, om de ønsker å gjøre endringer for sine idretter.

 

Opphold i garderober frarådes. Vi vil holde garderobene åpne, men fortrinnsvis for bruk av toalett og håndvask. Vi anbefaler alle utøvere å skifte hjemme.

 

TENK PÅ:
• Om du er sjuk, hold deg heime
• Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
• Vask deg på hendene både før og etter trening
• Ikkje drikk av andres flasker

Årsmøter i Stord IL 2020

Gruppene har sine årlige møter:

 

Handball              Mandag 17. februar       kl 1900                Idrettstova

Ski                      Mandag 17. februar        kl 1900                Borgen Advokater

Svømming           Onsdag 19. februar         kl 1800                Idrettstova

Skøyter               Onsdag 26. februar         kl 1900                Idrettstova

Friidrett               Mandag 2. mars              kl 2000                Idrettstova

Orientering          Tirsdag 3. mars                kl 1800                Idrettstova

Turn                    Onsdag 4. mars                kl 1800                Konferansesalen

Volleyball             Onsdag 4. mars                kl 1800                Idrettstova

Fotball                Torsdag 5. mars               kl 1900                Fotballstova 

                                           

 

Hovedlaget          Tirsdag 31. mars              kl 1800                Idrettstova 

 

Vel møtt!       

 

Saker til årsmøtet i Stord IL, Hovedlaget må sendes inn innen 10. mars.

Sendes til post@stordil.no

Vellykket 100 år feiring

I anledning 100 år jubilet til vår gode smarbeidspartner gjennom mange år, Kværner, arrangerte Stord IL middag for de ansatte.

Festmiddagen ble avholdt i Nyehallen på Vikahaugane lørdag 17. august.

Et stort arrangement, men vi viste at vi kan ta imot slike utfordringer. Fantastisk at vi klarte å servere neste 700 personer, slik at alle fikk varm mat.

Over 150 personer fra Stord IL var på dugnad i forkant, under og i etterkant av arrangementet.

Vi rigget til, serverte mat og drikke, hadde vakter og vi rigget ned på søndagen.

 

Takk til mange.

Vest Lydservice for lyd og bilde.

God mat ble levert av Vest Catering

Duker, servietter etc fra Norengros

Og selvfølgelig Ole Bergesen for at han lagde et godt program for gjestene, og gav oss masse hjelp og gode innspill.

Takk til alle i idrettslaget som stilte opp, slik at vi klarte å gjennomføre, og levere det som Kværner ønsket.

 

Takk også til Kværner for oppdraget, vi tar gjerne utfordringen igjen.

 

 

 

Årsmøtet i Stord IL for 2018

Torsdag 4. april, 2019, ble årsmøtet for 2018 gjennomført i Idrettstova på Vikahaugane. Kun 13 frammøtte.

Sittende styreleder Nina Sleen ønsket velkommen.

Magne Jostein Mikkelsson ble valgt til ordstyrer og Anne SIssel Muggas ble valgt til å skrive referat.

Henning Nordfonn og Runar Øvrebø fikk gleden av å signere på protokollen fra årsmøtet i etterkant.

 

Var ingen kommentarer på innkallingen og dagsordnen.

 

Årmeldingen fra Hovedstyret, ble godkjent med noen få kommentarer. Disse kommentarene blir tatt med i versjonen av Årsberetningen som blir lagtut på nettet i etterkant.

 

Årsmeldinegen fra gruppen i Stord IL ble også godkjendte.

Årsmeldingene fra gruppene som er i allianse med hovedlaget, ble tatt til etterretning, siden de hadde blitt godkjendte på årsmøtene i de respektive grupper.

 

Årsregnskapet fra Hovedlaget, der undergruppene er tatt med ble også godkjendt, sammen med budsjettt for 2019.

Var kommet inn ett forslag til årsmøtet, og det var lagt fram fra styret i hovedlaget.

Styret sitt framlegg om følgene visjon(motto/slagord) for hele Stord IL. "Idrettsglede hele livet" Ble godkjendt uten innvendinger.

Kontingenten for 2020, ble godkjent. Dvs at den blir uforandret.

          350,-kr for voksne medlemmer over 16 år

          300,-kr for ungdom under 16 år

          100,-kr for born under 6 år

 

Lederene for gruppestyrene for 2019 ble godkjendte.

Gruppelederene for 2019:

          Handball – Aksel Sæter

          Ski – Odd Stuve Rommetveit

          Turn – Jon Erik Kvalnes

          Volleyball – Svein Andersland

          Friidrett – Runar Øvrebø

          Skeiser – Henning Nordfonn

 

Allianselaga sine ledre for 2019 er:

          Stord Fotball – Skjalg Myklebust

          Stord Orientering – Irinja Almås

          Stord Symjing – Vanja Storetvedt

 

Valgkommiteen sin innstilling for styret i hovedlaget ble enstemmig godkjent uten motkandidater.

Styret for 2019 ser dermed slik ut:

Leiar  - Roy Sverre Amundsen                              2 år          

Nestleiar – Torger M Tvedten                               2 år                          

Styremedlem – Kjartan Grov                                2 år

Styremedlem – Terje Aas                                     Ikkje på val

Styremedlem /sekretær – Anne Sissel Mugaas       Ikkje på val

Styremedlem unge –                                           1 år

Ikkje fått tak i kandidat, hovudlaget får oppdraget med å få på plass ein kandidat innan ein månad. Alder 18 – 26 år

 

Styreleder Nina H. Sleen takkat Oda Kyvik Skard for innsatsen i styret.

Daglig leder takket svtroppende leder Sleen for sitt bidrag, så langt, i idrettslaget.

 

Som tradisjoen tro ble det utlevert hedersmerker på årsmøtet. 

 

Terje Almås – skeisegruppa, ble tildelt hedersmerke i bronse.

Ulf Bloch – friidrettsgruppa, ble tildelt hedersmerke i bronse.

Leif Magne Malme – symjegruppa, ble tildelt hedersmerke i bronse.

Håvard Tvedten – handballgruppa, ble tildelt hedersmerke i bronse..

Onar Westerheim – skeisegruppa, ble tildelt hedersmerke i sølv.

Bjørg Grov – turngruppa, ble tildelt hedersmerke i gull.

Nina Hovland Sleen – fotballgruppa/hovudstyret, ble tildelt hedersmerke i gull.

 

Vel fortjent.

 

 

Nina H. Sleen takket for frammøtet og ønskte alle vel hjem.

 

Sakspapirer til Årsmøtet 4. april

Stord IL, Hovedlaget avholder årsmøte for 2018  

 

Tid: Torsdag 4. april kl 18.00

Sted: Idrettstova på Vikahaugane

 

Her er sakspapirene.

 

Årsmelding SIL 2018 

 

Utgaven i papirform, vil være tilgjengelig fra torsdag 28.03.19.

Disse legges ut ved resepsjonen i 1. etasje i Adminbygget på Vikahaugane.

 

Vel møtt.

 

Mvh.

 

Styret

Bytt kraftavtale, støtt Stord IL

Vel du som ny straumkunde Idrettsstraum gjennom Bytt & Støtt, gir Haugaland Kraft 400 kroner på toppen av dei midlane de allereie støtter med.

På denne måten hjelper du Stord IL direkte ved å teikne straumavtale med Haugaland Kraft.

Årleg støtte til Stord IL

I tillegg til eingangssummen på 400 kroner for nye straumkundar, gir me 200 kroner årleg til Stord IL for kvart medlem som har teikna Idrettsstraum-abonnement hos oss.

Midlene som kommer inn her går til arbeidet med å gi barn og unge i hele idrettslaget trygge og gode rammer innen idretten. Vi ønsker å kunne holde treningsavgiftene lavest mulig, slik at flere kan være med.

 

Slik gjør du

https://byttogstott.no/

  1. Først vel du at du vil støtta Stord IL
  2. Så fyller du ut skjemaet
  3. No får du lokal straum frå Haugaland Kraft, og du støtter Stord IL med 400 kroner som ny straumkunde, pluss 200 kroner årleg.

 

Haugaland Kraft er din lokale kraftleverandør, og derfor støtter de også lokale lag og organisasjoner.

Årsmøter/Årlige møter i Stord IL

Årsmøter i Stord IL 2019

  

Her er datoene for årsmøtene/årlige møtene i Stord IL 2019.

Hovedlaget og undergruppene.

Ski                  Mandag 18.02.19 kl 19.00      Advokatane i Borgen på Heiane

Svømming      Onsdag  20.02.19 kl 19.00      Idrettstova, på Vikahaugane

Friidrett           Torsdag  21.02.19  kl.20.00     Idrettstova, på Vikahaugane

Handball         Mandag 04.03.19 kl 19.00       Idrettstova på Vikahaugane

Skøyter          Mandag 04 .03.19  kl 19.00     Yrkesskulen på Vabakkjen

Orientering      Tirsdag 05.03.19  kl 18.00      Konferansesalen på Vikahaugane

Volleyball        Tirsdag 05.03.19  kl 19.00      Idrettstova, på Vikahaugane

Turn                Onsdag 06.03.19  kl 18.00     Idrettstova, på Vikahaugane

Fotball             Torsdag 28.03.19 kl 18.00     Fotballstova, ved kunstgressbanen

            

 

Hovedlaget         torsdag   04.04.19           kl 18.00-20.00   Idrettstova

 

Minner om at saker til årsmøte til Hovedlaget må være styret i hende senest 10. mars. Slik at styret kan få behandlet innkomne saker, og komme med sin innstilling til årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Sakspapirer for hovedlaget vil bli lagt ut her på nettet, samt ved resepsjonen i adminbygget på Vikahaugane, senest 1 uke før møtet.

Sendes Nina på : sleennina@gmail.com

Årsmøte for 2017 Stord IL

Var 17 stk som samlet seg i Idrettstova på Vikahaugane.

Ordstyrer Magne Jostein Mikkelson loste forsamlingen stødig og fort gjennom årsmøtet.

På årsmøte takket Barbro Grov, Øyvind Kyvik og Marie Kalve Lindgård for seg i Hovedstyret, inn kom Anne Sissel Mugaas, Terje Aas og Oda Kyvik Skard(Ungdoms representant).

Nytt styre for 2018 ble da slik: Leder Nina Sleen, Nestleder Torger M. Tvedten, Terje Aas, Anne Sissel Mugaas, Kjartan Grov og Oda kyvik Skard.

Gruppene drives fortsatt på en god og forsvarlig måte kommer det fram fra årsmeldingen.Og alle gruppenes regnskap ble godkjente. 

Klubben driftes med overskudd. 

 

Heder og ære ble det også tid til.

Ble delt ut hedersmerker til:

Bronse:

Asle Skulstad, Pernille Epland, Øyvind Mellomstrand, Atle Nilsen, Brita Havnerås, Ralf Teetzmann, Monica Litlanø, Lorents Kannelønning og Karl Henrik Gjerde.

Sølv:

Mona Christensen

Guld:

Henning Nilsen

 

Her er 3 av de som fikk bronsemerket.

Fra venstre:

Minoca Litalbø, Asle Skulstad og Pernille EplandBronsemerker

 

 

 

 

Sakspapirer til årsmøtet 12 april

Her er sakspapirer til årsmøtet 12 april.

 

Årsmøtet avholdes torsdag 12. april kl 18.00 i Idrettstova på Vikahaugane.

 

http://stordil.no/_extension/media/92/orig/Årsmelding%20SIL_2017_web.indd.pdf 

 

Papirutgaven ligger ved resepsjonen på Vikahaugane fra ettermiddagen torsdag 5. april.

 

Vel møtt.

 

Årsmøter i Stord IL 2018

Her er datoene for årsmøtene i Stord IL 2018.

Hovedlaget og undergruppene.

 

Svømming        15.02.18            kl 19.00-20.30   Idrettstova

Orientering       26.02.18            kl 18.00-20.00   Idrettstova

Ski                   26.02.18            kl 19.30-21.00   Adv Borgens kontorer, Heiane

Handball           27.02.18            kl 18.00-20.00   Idrettstova

Skeiser             28.02.18            kl 19.00-21.00   Idrettstova

Friidrett             01.03.18           kl 20.00-22.00   Idrettstova

Volleyball           01.03.18           kl 18.00-20.00   Møterom Gamlehallen

Turn                  06.03.18           kl 18.00-20.00   Idrettstova

Fotball               Utsatt               Ny info kommer

 

Hovedlaget         12.04.18            kl 18.00-20.00   Idrettstova

 

Minner om at saker til årsmøte til Hovedlaget må være styret i hende senest 20. mars pga påsken.

Sendes Nina på : sleennina@gmail.com

 

Vel møtt.

Gamle drakter blir som nye

 

Både fotballgruppen og handballgruppen i Stord Idrettslag ryddet i høst opp litt i skap og lager.

Dette gjorde at mye godt utstyr, blandt annet drakter, shortser og sokker kunne gis bort, istedenfor å kaste det.

Steinar Nordhus er da en god mann å kjenne.

Han kom opp på Vikahaugane, lastet bilen full med nærmere 12-15 store esker. Som han da kjørte over fjellet til Oslo.

Gjennom det Gambiske miljøet i Oslo, blei da dette sendt videre til den største byen i Gambia, Serekunda. Denne ligger litt vest for hovedstaden Banju

https://no.wikipedia.org/wiki/Serekunda

Ledaren er Musa Camara,han er koordinator og trenar for både voksne og ungar.

Steinar sier det er en veldig takknemelig gjeng som får draktar og utstyr som dei aldrig har hatt før.

Han vil forsøke å få til en ny sending til våren, så om det er noen som har utstyr være seg drakter, shortser etc ta kontakt med post@stordil.no så skal vi videreformidle kontakt.

Så nå kan Kværner, SKL, Bladet Sunnhordland, Sparebanken Vest, Apply, Advantec mm, bli lagt merke til andre steder enn Stord.  :-)

 

Vi er glade for at noen kan dra nytte av draktsett etc som vi fornyer i Idrettslaget, sier leder i Stord IL, Nina Sleen. 

Stord IL gamle drakter

Gratis foredrag med Per Sjøberg

Når: Torsdag 23 november
Tid: 16:30-17:30
Sted: Auditoriet i Stord Idrettspark

Per Sjøberg vil i temaet «Best når det gjeld», snakke om:
• Tips og øvelsar for korleis trene mentale dugleiker
• Korleis takle stress og få ut sin beste versjon i konkurransesituasjonen?
• Korleis takle motgang og manglande motivasjon?

Årsmøtet 2017 Stord IL

Årsmøtet i Hovedaget ble holdt 30. mars.

Flott at mange stilte, var over 60 stk som samlet seg i Idrettstova på Vikahaugane.

Gruppene drives på en god og forsvarlig måte komer det fram fra årsmeldingen. Klubben driftes med overskudd.

Ordstyrer Lars Mugaas loste forsamlingen stødig og fort gjennom årsmøtet.

På årsmøte takket Arve Havnerås og Lars Eik Breirem for seg i Hovedstyret, inn kom Kjartan Grov og Marie Kalve Lindgård(Ungdoms representant).

Nytt styre for 2017 ble da slik: Leder Nina Sleen, Nestleder Torger M. Tvedten, Øyvind Kyvik, Barbro Grov, Kjartan Grov og Marie Kalve Lindgård.

 

Dette som er det øverste organet i en idrettsforening. Her endringer blir vedtatt etc.

2 saker ble lagt fram, og begge ble enstemmg vedtatt.

1. Endring av vedtekter, slik at de er oppdatert til den nyeste versjone fra NIF

2. Stord HK, går tilbake til sine røtter og slås sammen med Handballgruppen i Stord IL, igjen.

Dvs at da er det 3 lag som er i allianse med Stord IL, Fotballgruppen, Orientering og svømming.

 

Var også tid for utmerkelser til personer som gruppene har meldt inn, som bør få en liten oppmerksomhet.

Denne flotte gjengen fikk bronsemerke

 Fra venstre: Eva Litlabø, Richard Juvik, Dag VIdar Nordhus, Rune Loftheim, Roy Sverre Amundsen, Endre Bjørn Ladehaug, Aksel Sæther, Per Øystein Kannelønning, Turid Vedal, Øyvind Løken og Johanne T. Malme.

Holger Iversen, Sigbjørn Almås og Håkon Vestbøstad, fikk også bronsemerke, men var ikke tilstede.

 

 Dise 3 fikk sølvmerket 

Sølvmerket:

Fra venstre: Arve Havnerås, Svein Andersland og Anne Marie Nyhammer

 

2 flotte gullgutter

 

Åge Bjelland og Øyvind Epland fikk hedersmerke i gull for sin innsats gjennom mange år.

 

Tom Erling Kårbø påskjønning fra Hovedlagets leder Nina Sleen

Siste mann som ble trekt fram var Tom Erling Kårbø. Som gjennom sine gode prestasjoner, fikk en påskjønnelse fra Hovedlaet. et bidrag til videre satsing. Tom Erling deltok i Em på 3000 m hinder.

 

Klart for Årsmøtet 2017

Her er sakspapirene til årsmøtet 30. mars kl 19.00 i Idrettstova på Vikahaugane.

På nettet:

Årsmelding Stord IL 2016

 

Årsmeldingen ligger for avhenting i papirformat, ved resepsjonen på Vikahaugane.

 

Vel møtt.

 

Mvh.

 

Styret.

Skøytebanen på Vikahaugane våren 2017

Åpningstidene på skøytebanen er:

ÅPENT FOR ALLE

Mandag 10.00-15.00   og  16.00.19.00

Tirsdag 10.00-.15.00       

Onsdag  10.00-15.00   og  16.00.19.00

Torsdag  10.00-15.00       

Fredag   10.00-.1500   og  16.00-19.00

Lørdag  12.00-18.00

Søndag  12.00-.19.00

 

For aktive:

Tirsdag 16.00  ---  Trening for aktive

Torsdag 16.00 ---  Trening for aktive

Lørdag  10.00-12.00  Trening for aktive

Søndag  10.00-12.00  Trening for aktive

 

 

Ingang til banen er gratis mellom kl 10.00 og 15.00 i ukedagene, må bookes på Margareth.Ottesen.Mjones@stord.kommune.no

Kiosken er open frå kl 16.00 til 19.00 desse dagane.

 

Er det snakk om skøyteleie, tar de kontakt med Jan Henriksen tlf. 95233616

Skøytene kostar kr. 40 pr. par

 

Velkommen.

 

PS! Skøytebanen kan bli stengt på kort varsel.

Sjekk været litt på www.pent.no

 

Mvh

Stord IL, Skøytegruppen