Stord Idrettslag

Open møteplass / open hall

Minner om Open møteplass/Open hall
 
 
Tirsdagar kl 1700-2000 i Fotballstova
Fredagar kl 1800-2000 i Nyehallen
 
Tiltaket følgjar skuleruta, men det kan bli gjort endringar ved eventuelle arrangement på Vikahaugane. (Ikke open hall fredag 10. november pga arrangement)
 
 
 

Open møteplass skal vera ein arena der gutar og jenter i alderen 13-16 år, kan være saman, møter gode, vaksne rollemodellar, der ein lærer og møter gode verdiar og der ungdomane blir godt ivaretatt.
 
Tilbodet har til foremål og skape ennå meir fellesskap, og gjerne fellesskap på kryss av lag og kjøn.
 
 
 
Dei kan gjennomføra valfrie aktivitetar, frileik eller berre komma å henga saman med andre.

Ein treng ikkje vera medlem av Stord IL for å vera med og tilbodet er gratis.
Lett servering.
 
 
 
 
 
 
Me har behov for ekstra vaksne til å møta all den flotte ungdommen me har og har difor laga oss ei FB side der me inviterer inn vaksne me håpar har tid til nokre kveldar i løpet av året (og ynskjer at andre inviterer inn kjente i gruppa).
Tanken er at me legg ut om det er behov for vaksne og den som har tid og lyst melder seg her.