Stord Idrettslag

Medlemskap

Alle som driv aktivitet i ei av undergruppene/alliansegruppene skal betala medlemsavgift til Hovedlaget.

Medlemsavgifta vert vedteke på Årsmøtet kvart år. 

For 2021 gjeld følgjande satsar:

Vaksne over 16 år    350,-
Ungdom under 16 år   300,-
Barn under 5 år   100
     

 

I tillegg til medlemsavgift til Hovedlaget, krev dei ulike undergruppene/alliansegruppene inn sine eigne treningsavgifter.