Stord Idrettslag

Årsmøter i Stord IL 2018

Her er datoene for årsmøtene i Stord IL 2018.

Hovedlaget og undergruppene.

 

Svømming        15.02.18            kl 19.00-20.30   Idrettstova

Orientering       26.02.18            kl 18.00-20.00   Idrettstova

Ski                   26.02.18            kl 19.30-21.00   Adv Borgens kontorer, Heiane

Handball           27.02.18            kl 18.00-20.00   Idrettstova

Skeiser             28.02.18            kl 19.00-21.00   Idrettstova

Friidrett             01.03.18           kl 20.00-22.00   Idrettstova

Volleyball           01.03.18           kl 18.00-20.00   Møterom Gamlehallen

Turn                  06.03.18           kl 18.00-20.00   Idrettstova

Fotball               Utsatt               Ny info kommer

 

Hovedlaget         12.04.18            kl 18.00-20.00   Idrettstova

 

Minner om at saker til årsmøte til Hovedlaget må være styret i hende senest 20. mars pga påsken.

Sendes Nina på : sleennina@gmail.com

 

Vel møtt.