Stord Idrettslag

Idrettsmerke

Friidrettsgruppa skipar til idrettsmerkeprøvar på Stord Stadion dei tre siste måndagane i mai; 12., 19. og 26. mai. 

Alle dagar vert prøvane gjennomførte mellom kl. 18.00 og 19.00. 

Me oppmodar alle våre medlemmar til å ta desse prøvane.