Stord Idrettslag

50.000 til jubilanten!

Kvinnheradstiftinga vert skipa i kjølvatnet av at Kvinnherad Sparebank vart fusjonert inn i Sparebank1-systemet. Ein del av overskotet til Sparebank1 SR-bank vert gitt til idrett og kultur i lokalsamfunnet, og denne gang vert Stord IL tildelt heile 50.000 kroner til 100-årsjubileet i 2014. 

Leiar i Stord IL, Magne Jostein Mikkelson tok i mot den generøse gava saman med styremedlem Marianne Hatlevik.