Stord Idrettslag

Kongens fortenestemedalje til Lars Mugaas

Lars Mugaas fekk seg ei hyggeleg overrasking på årets turnoppvisning. Han vart tildelt Kongens Fortenestemedalje til ståande applaus frå 1.300 tilskodarar. 

Sjå Bladet Sunnhordland si dekning av utdelinga her