Stord Idrettslag

Koronavirus

Styret i Stord Idrettslag har onsdag 11. mars hatt møte der eit av punkta på saklista var utfordringa rundt Coronaviruset.
Styret vel å ta råda frå NIF og Norsk helseinstitutt på alvor vedrørande Corona viruset.
Idrettslaget vil fortløpande følgja råda som kjem frå NIF og underliggjande særforbund, dei statelege og kommunale instansane når det gjeld trening, kamper og arrangement i regi av Stord idrettslag og deira undergrupper.

 

• Treningane i alle gruppene blir avvika som normalt inntil ny beskjed er gitt. 
• Norges Handballforbund har bestemt at alle handballkamper barn, ungdom og seniorkampar opp til og med 3. div er avlyst. Slik at det er kun herrelaget i 2. div som skal spille kampar resten av sesongen. (2 div, 1. div og Rema1000 ligaen fortsetter å spille)
• Treningskampar for eks fotball går som normalt inntil ny beskjed er gitt
• Vi avventer utspill fra de andre gruppers særforbund, om de ønsker å gjøre endringer for sine idretter.

 

Opphold i garderober frarådes. Vi vil holde garderobene åpne, men fortrinnsvis for bruk av toalett og håndvask. Vi anbefaler alle utøvere å skifte hjemme.

 

TENK PÅ:
• Om du er sjuk, hold deg heime
• Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
• Vask deg på hendene både før og etter trening
• Ikkje drikk av andres flasker