Stord Idrettslag

Årsmøtet i Stord IL for 2018

Torsdag 4. april, 2019, ble årsmøtet for 2018 gjennomført i Idrettstova på Vikahaugane. Kun 13 frammøtte.

Sittende styreleder Nina Sleen ønsket velkommen.

Magne Jostein Mikkelsson ble valgt til ordstyrer og Anne SIssel Muggas ble valgt til å skrive referat.

Henning Nordfonn og Runar Øvrebø fikk gleden av å signere på protokollen fra årsmøtet i etterkant.

 

Var ingen kommentarer på innkallingen og dagsordnen.

 

Årmeldingen fra Hovedstyret, ble godkjent med noen få kommentarer. Disse kommentarene blir tatt med i versjonen av Årsberetningen som blir lagtut på nettet i etterkant.

 

Årsmeldinegen fra gruppen i Stord IL ble også godkjendte.

Årsmeldingene fra gruppene som er i allianse med hovedlaget, ble tatt til etterretning, siden de hadde blitt godkjendte på årsmøtene i de respektive grupper.

 

Årsregnskapet fra Hovedlaget, der undergruppene er tatt med ble også godkjendt, sammen med budsjettt for 2019.

Var kommet inn ett forslag til årsmøtet, og det var lagt fram fra styret i hovedlaget.

Styret sitt framlegg om følgene visjon(motto/slagord) for hele Stord IL. "Idrettsglede hele livet" Ble godkjendt uten innvendinger.

Kontingenten for 2020, ble godkjent. Dvs at den blir uforandret.

          350,-kr for voksne medlemmer over 16 år

          300,-kr for ungdom under 16 år

          100,-kr for born under 6 år

 

Lederene for gruppestyrene for 2019 ble godkjendte.

Gruppelederene for 2019:

          Handball – Aksel Sæter

          Ski – Odd Stuve Rommetveit

          Turn – Jon Erik Kvalnes

          Volleyball – Svein Andersland

          Friidrett – Runar Øvrebø

          Skeiser – Henning Nordfonn

 

Allianselaga sine ledre for 2019 er:

          Stord Fotball – Skjalg Myklebust

          Stord Orientering – Irinja Almås

          Stord Symjing – Vanja Storetvedt

 

Valgkommiteen sin innstilling for styret i hovedlaget ble enstemmig godkjent uten motkandidater.

Styret for 2019 ser dermed slik ut:

Leiar  - Roy Sverre Amundsen                              2 år          

Nestleiar – Torger M Tvedten                               2 år                          

Styremedlem – Kjartan Grov                                2 år

Styremedlem – Terje Aas                                     Ikkje på val

Styremedlem /sekretær – Anne Sissel Mugaas       Ikkje på val

Styremedlem unge –                                           1 år

Ikkje fått tak i kandidat, hovudlaget får oppdraget med å få på plass ein kandidat innan ein månad. Alder 18 – 26 år

 

Styreleder Nina H. Sleen takkat Oda Kyvik Skard for innsatsen i styret.

Daglig leder takket svtroppende leder Sleen for sitt bidrag, så langt, i idrettslaget.

 

Som tradisjoen tro ble det utlevert hedersmerker på årsmøtet. 

 

Terje Almås – skeisegruppa, ble tildelt hedersmerke i bronse.

Ulf Bloch – friidrettsgruppa, ble tildelt hedersmerke i bronse.

Leif Magne Malme – symjegruppa, ble tildelt hedersmerke i bronse.

Håvard Tvedten – handballgruppa, ble tildelt hedersmerke i bronse..

Onar Westerheim – skeisegruppa, ble tildelt hedersmerke i sølv.

Bjørg Grov – turngruppa, ble tildelt hedersmerke i gull.

Nina Hovland Sleen – fotballgruppa/hovudstyret, ble tildelt hedersmerke i gull.

 

Vel fortjent.

 

 

Nina H. Sleen takket for frammøtet og ønskte alle vel hjem.