Stord Idrettslag

Årsmøte for 2017 Stord IL

Var 17 stk som samlet seg i Idrettstova på Vikahaugane.

Ordstyrer Magne Jostein Mikkelson loste forsamlingen stødig og fort gjennom årsmøtet.

På årsmøte takket Barbro Grov, Øyvind Kyvik og Marie Kalve Lindgård for seg i Hovedstyret, inn kom Anne Sissel Mugaas, Terje Aas og Oda Kyvik Skard(Ungdoms representant).

Nytt styre for 2018 ble da slik: Leder Nina Sleen, Nestleder Torger M. Tvedten, Terje Aas, Anne Sissel Mugaas, Kjartan Grov og Oda kyvik Skard.

Gruppene drives fortsatt på en god og forsvarlig måte kommer det fram fra årsmeldingen.Og alle gruppenes regnskap ble godkjente. 

Klubben driftes med overskudd. 

 

Heder og ære ble det også tid til.

Ble delt ut hedersmerker til:

Bronse:

Asle Skulstad, Pernille Epland, Øyvind Mellomstrand, Atle Nilsen, Brita Havnerås, Ralf Teetzmann, Monica Litlanø, Lorents Kannelønning og Karl Henrik Gjerde.

Sølv:

Mona Christensen

Guld:

Henning Nilsen

 

Her er 3 av de som fikk bronsemerket.

Fra venstre:

Minoca Litalbø, Asle Skulstad og Pernille EplandBronsemerker